Turer

Heldagsturen

Vi startar i Oslättfors där Sveriges nordligaste bestånd av vild ek växer. Testeboån vindlar brett och lugnflytande omgivet av en mosaik av våtmarker och moränryggar ner till Brännsågen. På ett flertal ställen grenar ån upp sig i två eller flera armar som omsluter ett 20-tal öar. Myrarna är häckningsplats för grönbena, enkelbekasin, skogssnäppa och ett stort antal tättingar. Även orre, järpe, tjäder, trana, sparvuggla och kungsfikare  förekommer. Vid vindskyddet i Brännsågen stannar vi för lunch. Efter att lunchen ätits upp fortsätter paddling ner till Åbyggeby. Denna sträcka är cirka 10 km lång och har en fallhöjd på ca. 90 m. Här kommer energin från lunchen väl till pass då det är tätt mellan forsarna. På lugnvattnen får man hålla utkik efter bäver, älg, utter, fiskgjuse och trana. Hela turen avslutas med den längsta och livligaste forsen. Väl framme i Åbyggeby väntar en varm dusch och bastu.

Tid: 8-9 timmar
Pris: 1200 kronor/person. Minst fyra personer per tur.

Halvdagsturen

Vi sätter i båtarna vid Brännsågen och paddlar ner till Åbyggeby. Här faller forsen närmare 90 meter under 10 kilometer. Redan från start pumpas adrenalinet igång och kan lugnas först efter 20 minuter.  Den smala och vindlande forsen kantas av den praktfulla ormbunken safsa tillsammans med bland annat hampflockel.  På öarna och de regelbundet översvämmade stränderna finns frodiga lövlundar med ett stort inslag av ädla lövträd. Ask och lönn förekommer rikligt och ek, hassel och lind växer här och var. Hela sträckan ner till E-4:an har en ren vildmarkskarraktär och går genom Testeboåns naturreservat. Vid Prästholmarna kan vi även erbjuda forssimning för de som vill. Efter E-4:a bron följer tre forsar som ökar i intensitet och avslutas med den längsta och livligaste forssträckan.

Tid: ca. 3 timmar
Pris: 800 kronor/person och minst fyra personer per tur.

Korta turen

Den korta turen startar i utkanten av Södra Åbyggeby och är dryga kilometern lång och avslutas nere vid bron i Åbyggeby. Här kommer vi att börja i lugnvattnet innan forsen för att öva och värma upp. Därefter är det en enda lång forssträcka med många vågor och några lekställen.

Tid: 1-1,5 timme
Pris: 400 kronor/person. Ni måste vara minst fyra personer per tur.